Online event

ALD Bergen 2022

Velkommen til Privat dag!

2 February 09:30 - 15:00 CET

Add to calendar


Organised by ALD Bergen

 

Husk å registrere deg for deltakelse på Offentlig-, internasjonal og frivillig dag!

Arbeidslivsdagene (ALD) er et studentdrevet arrangement som har som formål å være bindeleddet mellom UiBs jusstudenter og aktører fra arbeidslivet. Målet er å gi studentene et innblikk i alle mulighetene jussutdannelsen gir, samt å knytte bekjentskaper mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

For aktørene som deltar på arrangementet vil ALD kunne være en unik mulighet for eksponering og rekruttering.

Arrangementet avholdes hvert år i februar måned i lokalene til Det juridiske fakultet ved UiB, og studenter fra alle årstrinn kan delta. ALD 2022 avholdes 1. februar med offentlige, internasjonale og frivillige aktører, og 2. februar med private aktører på den digitale plattformen Graduteland.

Til vanlig består ALD av en rekke fysiske arrangementer, med messedagene som det store høydepunktet. Her står aktører fra arbeidslivet på stand i fakultetets fellesarealer og avholder temaforedrag underveis i auditoriene. På ettermiddagen avholder vanligvis flere av aktørene intervjuer med aktuelle kandidater til sine praktikant-/traineeordninger. Messedagene avsluttes med et kveldsarrangement på et av Bergens utesteder, hvor det legges til rette for uformell mingling. Grunnet pandemi vil kveldsarrangementet avlyses.

ALD er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforeningen i Bergen og ELSA Bergen.

Programoversikt finner du HER. Følg med på Instragram for oppdateringer.

For spørsmål ta kontakt med oss på vår Facebook-side.